Co to znamená “posh”

Úterý, 22. Červenec 2008, rubrika Angličtina

Slovo posh se v Anglii používá poměrně často, spousta lidí aspoň zhruba ví co znamená, ale málokdo zná historii vzniku tohoto slova.

Posh se používá jako přídavné jméno a znamená něco jako snobský nebo nóbl. Když je něco posh, tak je to velmi drahé a luxusní, když je někdo posh, tak je velmi bohatý a utrácí za věci, které si běžný smrtelník nemůže dovolit.

Například:
I stayed in a posh hotel = Bydlel jsem v drahém luxusním hotelu
I have a few posh friends = Mám několik nóbl přátel.

Slovo posh pochází z relativně nedávné historie a ve skutečnosti vzniklo jako zkratka výrazu Port Out Starboard Home, tedy: “ven levobok, domů pravobok”. Tento výraz se používal v dobách, kdy Anglie měla své kolonie v Asii a mnoho zámožných obchodníků tam jezdilo uzavírat obchody s čajem, kávou a podobně. Protože cesta trvala velmi dlouho a klimatizace ještě neexistovala, v kajutách na jižní straně lodi bylo pořádně horko a tak všichni chtěli mít kajutu na severní straně, to znamená při cestě z Anglie do Asie na levoboku a při zpáteční plavbě na pravoboku. To by ale nešlo, a tak to provozovatelé lodí vyřešili tak, že udělali něco jako dnešní business class a economy class. Kdo si zaplatil několikanásobně dražší cestu v business class, měl jízdenku označenou zkratkou POSH, do jeho posh kajuty mu nesvítilo a takovým váženým posh cestujícím se dostalo náležitě váženého posh zacházení.

Obyčejní smrtelníci, co si nemohli tento luxus dovolit, měli kajuty SOPH, tedy při cestě na východ na slunečné straně na pravoboku, a při cestě zpět na západ měli pro změnu kajuty na slunečné straně na levoboku, takže se pořádně ohřáli. Zkratka SOPH se ale nepoužívala, zato posh zdomácnělo i v běžné angličtině a používá se dodnes.

• • •
Zpět na titulní stránku

Předchozí článek: Jak rostoucí koruna ohrožuje hotely a dopravce
Následující článek: Jaký je film Bathory aneb nechoďte do kina

Přečti si také další články:

Napiš, co si o tom myslíš: