“Sorry about” versus “sorry for” versus “sorry to”

Sobota, 28. Červenec 2007, rubrika Angličtina

Anglické slůvko sorry se myslím do češtiny překládá vždycky jako líto, litující, litovat. Pojí se ale s několika předložkami. Při překladu z angličtiny do češtiny není důvod se nad tím zamýšlet, protože správný smysl je snadné odhadnout. Ale když chceme vyjádřit českou myšlenku anglicky, je potřeba dávat pozor, jakou předložku použijeme.

Sorry about something

Tato předložka se používá, když lituji že jsem něco udělal, chci se za to omluvit. Například, I’m sorry about the problems I caused (= Je mi líto těch problémů, které jsem způsobil) nebo He was sorry about his manner but she didn’t forgive it (= Litoval toho jak se choval ale ona mu to neodpustila).

Sorry for something

Předložka “for” se používá, pokud soucítím s někým, je mi někoho líto. Například, I’m so sorry for the poor kids in Africa (= Je mi tak líto chudých dětí v Africe) nebo He was sorry for my bad luck but he didn’t help me (= Bylo mu líto mého neštěstí ale nepomohl mi).

Sorry to do something

Předložka “to” se používá při spojení se slovesem, znamená že nerad něco dělám. Například, He was sorry to hear it (= Slyšel to nerad) nebo I’m sorry to say it but I have to (= Říkám to nerad ale musím).

Pokud máte pocit že se mýlím nebo máte co dodat, velmi uvítám když mi zde necháte komentář. Nejsem neomylný, nevím všechno a vždy se rád něco přiučím!

• • •
Zpět na titulní stránku

Předchozí článek: Zase mě příjemně překvapili aneb jak si udržet zákazníka
Následující článek: Spadla další hala, zase zasypala pár parazitů

Přečti si také další články:

Napiš, co si o tom myslíš: